مايه دوستي داشتيم تعريف ميكردمديرمدرسشون ميخواست يكي ازمعلماروبه عنوان ناظم مدرسه انتخاب كنه براهمين قرارشدبراساس نتيجه امتحانات ونظرسنجي دانش آموزان كلاس ها بهترين معلمه مدرسه راانتخاب كنند معلما افتاده بودندبه تبوتاب،چيكاركنندكه انتخاب شند امتحانات برگزارشد يكي ازمعلماكه احتمال نميرفت برنده شه انتخاب شدولي دوتاازمعلما به نتيجه امتحانات ونظرسنجي اعتراض كردندوگفتندتقلب شده ولي امكان تقلب خيلي كم بود چون كلي افرادناظرامتحانات بودپس اون معلم برنده به عنوان ناظم منصوب شدواعتراض معلماي معترض به نتيجه اي نرسيدبعدهامعلوم شدكه معلم برنده قبل ازامتحانات سوالات رابه دانش آموزان رسانده بودو بچه هاي كلاساي اون بخاطراين نمرات شون بالاشده بودوچون سوالاتو رسونده بود توي نظرسنجي بهش نمره بيست داده بودندودرواقع تقلب واقعي قبل امتحانات شكل گرفته بودواعتراض اونابيجانبوده.

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی ۱۳۹۳ساعت 11:59  توسط آیدین  | 
سوال یک دختر بچه ۸ ساله شیعه ازمدیر اهل سنت خود که باعث شدتمام کارشناسان شبکه های وهابی جوابیبجز سکوت برایش نیافتند :


ما در کلاس که ۲۴ نفر هستیم،معلم ما وقتی میخاد از کلاس بیرون بره،به من میگه: خانم محمدی،شما مبصر باش تا نظم کلاس بهم نریزه…


و به بچه ها میگه: بچه ها،شما گوش بهحرف مبصر کنید،تا من برگردمشما میگید پیامبر ص از دنیا رفتو کسی را به جانشینی خودش انتخاب نکردآیا پیامبرصلی الله علیه و آله،به اندازه معلم ما،بلد نبود یک مبصرو یک جانشین بعد از خودش تعیین کندکه نظم جامعه اسلامی بهم نریزد؟!جواب مدیر اهل سنت به دانش آموز شیعه:برو فردا با ولیت بیا کارش دارمدانش اموز رفت وفرداش با دوستش اومد.مدیر گفت دختر چرا ولیتو نیاوردی,مگه نگفتم ولیتو بیار ؟دانش اموز گفت این ولیه منه دیگه .مدیر عصبانی شدو گفت :

منظور من سر پرستته، پدرته،رفتی دوستتو آوردی؟دانش اموز گفت : نشد دیگه اینجا میگیولی یعنی سر پرست، پس چطوروقتی پیامبر میگه این علی ولی شماستمیگید معنی ولی میشه دوست.لطفا کپی کنید...

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی ۱۳۹۳ساعت 11:18  توسط آیدین  | 
رشدمنفی جمعیت درکاغذکنان سالهاست که به صدادرآمده ،آیاچاره ای نیست ازقدیم الایام شغل این مردمان دامداری وکشاورزی بودولی باتداوم خشکسالی دیگرهمه ازنفس افتادند،همه پابه فرارگذاشتند،شمابگوئیدچاره چیست ...............................

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ساعت 11:16  توسط آیدین  | 
ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻣﻮﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺁﺑﯽﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺍﻡﻣﯿﺎﺭﻧﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻧﺪ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪﺑﻮﺩ. ﺳﺮﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻧﻬﺎﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ …. ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ؟ ۲۶ ﺳﺎﻋﺖ !!!!!!!!!!!! ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻧﺪﻩﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻥ. البته شاید یادشون رفته مارو نجات بدن.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۳ساعت 10:5  توسط آیدین 
کلگان
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 13:9  توسط آیدین  |