آنایوردوم آذربایجان-میانه-کاغذکنان-کلیان

بلندی ازآن یافت کوپست شد درنیستی کوفت تاهست شد فروتن بودهوشمندگزین نهدشاخ پرمیوه سربرزمین

ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻣﻮﺵ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺁﺑﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭﻧﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻧﺪ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺳﺮﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۷ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ …. ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ؟ ۲۶ ﺳﺎﻋﺖ !!!!!!!!!!!! ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺵ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﺭﻥ. البته شاید یادشون رفته مارو نجات بدن.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 10:5  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

کلگان
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 13:9  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر بیرون رفت دید نگهبان پیری با لباس اندک نگهبانی میدهد به او گفت سردت نیست؟ نگهبان گفت: چرا اما مجبورم طاقت بیارم پادشاه گفت: به قصرم میروم و یک لباس گرم با خودم میاورم پادشاه به محض اینکه به قصر رفت سرما را فراموش کرد فردای آن روز جنازه ی یخ زده ی پیرمرد را در حوالی قصر پیدا کردند در حالی که با خط ناخوانا نوشته بود من هر شب با همین لباس کم طاقت میاوردم اما وعده ی لباس گرم تو مرا از پای در آورد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 9:47  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین)  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 11:7  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین) 

روزی لئون تولستوی در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد.
زن بی وقفه ش...روع به فحش دادن و بد وبیراه گفتن کرد .

بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش داد،تولستوی کلاهش را از سرش برداشت و محترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت : مادمازل من لئون تولستوی هستم .

زن که بسیار شرمگین شده بود ،عذر خواهی کرد و گفت :چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید ؟

تولستوی در جواب گفت : شما آنچنان غرق معرفی خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 11:5  توسط  سعیدمحمودی کلیان(آیدین) 

مطالب قدیمی‌تر